Security Eye

O nás

Dovolujeme si vám představit náš systém „ SecurityEyE“. Jedná se o unikátní modulární sadu (EVENT, RETAIL, SKLAD, PERSONALISITKA), díky kterým získáte maximální efektivitu a kontrolu nad vámi pořádanými kulturními, společenskými nebo sportovními akcemi. Všechny moduly jsou vytvořeny s důrazem na jednoduchost, bezpečnost, a především praktické využití, které naše společnost během 11 let získala na poli bezpečnosti.

Čechymen

Čechymen a.s. je bezpečnostní agentura s více jak 10 letou tradicí na poli bezpečnosti. Inovativní přístup nás odlišuje od ostatních, a proto dlouhodobě od roku 2009 investujeme do externí divize pro vývoj SW pro potřeby bezpečnosti.

Jsme připravení zúročit více než 7 letou praxi a zkušenosti s interním vývojem webových a mobilních aplikací v rámci ostrahy firem, areálu a retailových řetězců.

12 let na trhu, 4 kmenové pobočky, celorepublikové zajištění kulturních a společenských akcí, zdravotnická asistence (RESCUE), CREW a především inovace (vývoj aplikací).
600 mužů a žen se může postarat o hladký průběh akce, vysoká mobilita a schopnost reakce díky jednotnému řízení.
1200 akcí ročně a desítky stabilních objektů zajišťujeme, koordinujeme a pomáháme střežit. Prioritou je zákazník, který díky jednotnému rozhraní sleduje a ovlivňuje výkon služby, zdvojená kontrola=větší efektivita.

Informační systém Security Eye

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020
Výzva II programu podpory ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – Tvorba nových IS/ICT řešení

Cílem projektu je tvorba IS Security Eye, ve shodě s programem ICT a sdílené služby – aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení.

Cíle bude dosaženo vytvořením samostatného IS, který bude reflektovat nově vzniklé požadavky zákazníků na moderní způsob řízení bezpečnostní agentury s důrazem na řešení operativy stabilních objektů a bezpečnosti kulturních a společenských akcí. Aplikace bude řídit celý průběh akce od jejího prvotního naplánování přes řízení pracovníků až po jejich účetní evidenci.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Aktuality

Od 1.8.2018 využíváme novou mobilní aplikaci na obchůzkový systém. Přináší mnoho novinek do možnosti práce v off-line režimu, zadávání úkolu a komentování jednotlivých obchůzek. Věříme, že přínos v praxi bude velmi velký.
K termínu 31.7.2018 jsme převzali a naplno začali využívat všechny funkcionality systému Security Eye. Školíme nové uživatele systému a zvyšujeme efektivitu jejich práce. Pomocí systému realizujeme největší festivaly v České Republice.
15.6.2018 - Budou nasazeny analytické nástroje, grafy, které umožňují vyhodnocovat a statistikovat získané data. Reporty jsou klíčovým výstupem celého systému.
1.5.2018 - Vytvořen obchodní modul pro zvýšení efektivity vytváření kalkulací a zasílání fakturací vůči klientovi. Nasazeny úpravy pro nové evropské nařízen GDPR. Systém splňuje vysoké nároky na bezpečnost dat.
20.5.2018 - Modifikace SQL skriptů a serveru za účelem zvýšení rychlosti prováděných transakcí. Využití automatických testů a podpora metody agilního vývoje. Metodické nasazení pravidelných penetračních testů.
29.5.2018 - Nasazení mobilních aplikací Events, Obchůzky,GateHouse a strážní kniha
Dne 1.4.2018 máme skladové hospodářství na jednom místě. Modul skladu je svázaný s již připraveným modulem pro události a umožňuje sledovat všechny výpůjčky, které se ve společnosti provádějí. Efektivním používáním se očekává snížení inventurních ztrát.
Dne 1.3.2018 byl nasazen modul pro sledování práce strážných. Díky obchůzkovému systému je možné efektivně nejen vyhodnocovat mimořádné situace, ale také sledovat další nápravné opatření. Díky mobilní aplikaci je obchůzkový systém velice žádaný a využívaný.
Dne 28.2.2018 proběhla další migrace dat roku 2017. Především šlo o realizované události a uživatele, kteří ze systémem pracují.
Dne 12.2.2018 byl nasazen dlouho očekávaný modlu pro práci se událostmi. V rámci tohoto modulu je možné nejen efektivně plánovat a řídit připravované události, ale také vytvářet pro uživatele plán směn, výplaty a to vše zobrazovat a přenášet do připravené mobilní aplikace.
Připravili jsme nové servery a skripty, které nám umožní dne 1.2.2018 migrovat data původního systému na novou verzi, kterou jsme nazvali Security EYE. V rámci migrace zůstanou zachovány všechny původní domény a URL odkazy z důvodu plynulého přechodu a neovlivnění práce našich uživatelů.
Projektový tým intenzivně pracuje na analýze procesů v oblasti bezpečnosti služeb s důrazem na event a retail security. V rámci workshopů a práci v terénu vede intenzivní debatu s jednotlivými vlastníky a získané informace zpracování do metodických směrnic. Takto zpracované informace se stávají základem pro prvotní návrh a design systému SecurityEYE.
Projektový tým vytvořil první moduly systému (Stabilní objekty, správa stabilních objektů, Odměny a sankce, směny, statistiky, odpracované hodiny). Grafický návrh uživatelského rozhraní (rozpracované menu, podmenu, přístupy, CSS styly, aj.). Základní struktura šablony, přihlášování. Specifikace rolí a práv uživatelů včetně tvorby uživatelských účtů a logování přístupů.

Kontaktujte nás

Ing. Martin Čechák, MBA
Ing. Martin Čechák, MBA
Vedoucí projeku
Ing. Roman Čechák, MBA
Ing. Roman Čechák, MBA
Finanční manažer
Bc. Roman Zábavský
Bc. Roman Zábavský
Koordinátor projektu
Ing. Žaneta Chovancová
Ing. Žaneta Chovancová
Administrativní pracovník